close
چت روم
رمز rome total war

مرجع دانلود مد بازي ها

http://www.dlmods.ir/

رمز rome total war

براي واردن كردن چيت ها از كليد (~) استفاده كنيد    افزايش پول: ## add_money --------------------------------------------------- اضافه كردن جمعيت: add_population --------------------------------------------------- ديدن تمام نقشه: toggle_fow --------------------------------------------------- تعمير فوري ساختمانها: process_cq City --------------------------------------------------- بردن بازيكن حمله كننده: auto_win attacker --------------------------------------------------- بردن بازيكن…

براي واردن كردن چيت ها از كليد (~) استفاده كنيد    افزايش پول: ## add_money --------------------------------------------------- اضافه كردن جمعيت: add_population --------------------------------------------------- ديدن تمام نقشه: toggle_fow --------------------------------------------------- تعمير فوري ساختمانها: process_cq City --------------------------------------------------- بردن بازيكن حمله كننده: auto_win attacker --------------------------------------------------- بردن بازيكن…

چيت هاي بازي Rome Total War
توضیحات :

چيت ها هميشه بازي را براي شما راحت تر خواهند كرد و امروز براي شما چيت بازي Rome Total War را آماده كرديم كه با استفاده از آن ها ميتوانيد به راحتي هر آنچه كه ميخواهيد را داشته باشيد در ادامه مطلب با ما باشيد...

توضیحات / دانلود گزارش کد : 533